Algemene voorwaarden Spandaw Mannen

Algemene voorwaarden Spandaw Mannen

Attentie:
De voorraad van de webshop komt overeen met de winkel in Roden. Het kan voorkomen dat het door u bestelde artikel op hetzelfde moment van uw bestelling in de winkel wordt verkocht. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op en zoeken wij voor u een passende oplossing.

Artikel 1 – Definities
1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
2. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
3. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Bedrijfsgegevens
Spandaw Mannen
Heerestraat 74
9301 AH RODEN
Tel: 050-5019660

Bereikbaarheid:
Maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot en met 18.00 uur
E-mail: service@spandawmannen.nl
KvK: 64431673
Btw nr.: 85566.3492.B.01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de consument en de ondernemer, verder Spandaw Mannen genoemd. Deze algemene voorwaarden worden altijd aan de consument getoond, voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten. Wanneer dit niet mogelijk is, dan wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Spandaw Mannen in te zien zijn.

Artikel 4 – Het aanbod
Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, dan wordt dit duidelijk bij het aanbod vermeld. Het aanbod heeft een duidelijke omschrijving van de aangeboden artikelen en deze beschrijving is duidelijk genoeg om een goede beoordeling over het aanbod te maken. Tevens geven de afbeeldingen een waarheidsgetrouw beeld van de artikelen. Vergissingen of fouten in het aanbod binden Spandaw Mannen niet.
Het aanbod geeft duidelijk informatie weer over de rechten en plichten van de consument, die bij aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Hierbij gaat het om:
• Prijs inclusief belastingen
• Verzend- en retourkosten
• De manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen
• Herroeping recht
• Wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
• De termijn van goedkeuring van het aanbod en de termijn van het voldoen van de prijs

De voorraad van de webshop komt overeen met de winkel in Roden. Het kan voorkomen dat het door u bestelde artikel op hetzelfde moment van uw bestelling in de winkel wordt verkocht. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op en zoeken wij voor u een passende oplossing.

Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst tussen Spandaw Mannen en de consument komt tot stand op het moment dat de consument de bestelling afrondt en daarbij voldoet aan de gestelde voorwaarden. Wanneer de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Spandaw Mannen de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Spandaw Mannen neemt passende technische en organisatorische maatregelingen voor de beveiliging van de overdracht van gegevens en zorgt voor een veilige web omgeving.

Artikel 6 – Herroeping recht, ruilen en retourneren
Spandaw Mannen geeft de mogelijkheid om artikelen 14 dagen na ontvangst terug te sturen zonder opgave van redenen. In dat geval dient de consument gebruik te maken van het retourformulier dat bij de levering is gevoegd.
De artikelen dienen onbeschadigd, ongebruikt en voor zover mogelijk in originele verpakking terug gestuurd te worden, zoals is beschreven op het retourformulier. Het geld wordt teruggestort op dezelfde rekening waarmee de bestelling betaald is. Na ontvangst van de retourzending wordt het geld binnen vijf werkdagen op de rekening van de consument bijgeschreven. De consument stuurt de bestelling op eigen kosten retour naar het adres van Spandaw Mannen. De bestelde artikelen kunnen ook geretourneerd of geruild worden in de winkel in Roden. Wanneer de consument een verkeerde bestelling ontvangt, kan deze gebruik maken van het retourformulier en de bestelling kosteloos terugzenden naar Spandaw Mannen. Neem contact met ons op over de voorwaarden hiervoor 050-5019660.

Retourneren is op eigen risico. Raakt het product beschadigd, dan bent u daarvoor aansprakelijk. Het is verstandig om bij het postkantoor te vragen om een verzendbewijs. Zo heeft u een bewijs dat u het product verstuurd heeft.

Beschadiging/geuren/vlekken
Indien het artikel beschadigd blijkt, dan wel geuren of vlekken bevat die alleen via de wasmachine/stomerij verwijderd kunnen worden, brengen wij dit in mindering op het bedrag dat moet worden teruggestort. U ontvangt in het uiterste geval de restwaarde van het product.

Artikel 7 – Prijzen
De prijzen van Spandaw Mannen zijn inclusief BTW. Wanneer de prijzen tijdelijke acties betreffen zal dit duidelijk op de site vermeld worden. Tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de artikelen niet verhoogd, behalve bij prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

Artikel 8 – Levering
Webshop Spandaw Mannen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en verzenden van de bestelde artikelen. De artikelen worden geleverd op het door de consument aangegeven leveringsadres. Bestellingen kunnen ook in de winkel worden afgehaald, dit dient bij ‘verzendwijze’ worden aangevinkt. Spandaw Mannen verzendt geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk.
In een straal van 15km rondom Roden bezorgen wij gratis:
– voor 12.00 uur besteld, is dezelfde dag nog in huis
– na 12.00 uur wordt de bestelling de volgende werkdag bezorgd.
Overige bestellingen:
– indien u voor 16.00 uur besteld, wordt de bestelling de eerstvolgende werkdag geleverd door PostNL (wij gaan hierbij uit van de voorwaarden van PostNL).
– indien u na 16.00 uur besteld, wordt de bestelling de tweede werkdag bezorgd door PostNL (wij gaan hierbij uit van de voorwaarden van PostNL).
Als een levering niet op tijd plaats kan vinden, om welke reden dan ook, dan krijgt de consument daar uiterlijk binnen 2 dagen bericht van. Spandaw Mannen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen bij de bezorgdienst.

Wanneer we een besteld product onverwachts niet meer kunnen leveren, krijgt u uw geld terug. Als u wilt gaan we op zoek naar een goed alternatief. Zo’n vervangend artikel mag u altijd kosteloos retourneren.

We werken met de grootste zorgvuldigheid aan het verzendklaar maken van elke bestelling. Mocht u desondanks een incorrecte bestelling ontvangen, dan kunt u deze uiteraard kosteloos retourneren.

Artikel 9 – Garantie
Het risico van beschadiging van artikelen ligt bij Spandaw Mannen, tenzij duidelijk anders is overeengekomen. Spandaw Mannen staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde beschrijvingen, de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wetten en/of overheidsvoorschriften.

Fotograferen product
Wij fotograferen uw bestelling (product en verzendmethode), zodat wij altijd weten in welke staat het naar u toe is gezonden.

Artikel 10 – Leeftijdsgrens
Webshop Spandaw Mannen accepteert geen bestellingen van personen jonger dan 16 jaar.

Artikel 11 – Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd, volledig en duidelijke omschreven worden ingediend bij webshop Spandaw Mannen, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. De ingediende klachten worden in principe binnen een termijn van 7 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een aanduiding van wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.

Een klacht over een artikel, dienst of service van Spandaw Mannen kan worden ingediend via service@spandawmmannen.nl of belt u naar 050-5019660. Spandaw Mannen probeert klachten altijd in overleg met de consument en op de best mogelijke manier op te lossen.

Artikel 12 – Privacy
Door te bestellen geeft u tegelijkertijd toestemming aan Spandaw Mannen zo nodig uw persoonsgegevens te gebruiken. Uw gegevens worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Spandaw Mannen worden verkregen en verwerkt.
Zie onze webshop Privacyverklaring Spandaw Mannen Online

Spandaw Mannen maakt gebruik van subverwerkers om de overeenkomst uit te voeren. Uw gegevens worden gedeeld met Ideal en Post NL. De algemene voorwaarden van deze partijen zorgen ervoor dat uw gegevens eenmalig en enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor de gegevens zijn verleend.